തൊട്ടിലിൽ ഉറങ്ങുന്ന പിഞ്ചുകുഞ്ഞിന്റെ ക ഴുത്ത റുത്ത് കൊന്ന അച്ഛൻ.. ഇത് ചെയ്തതിന് കാരണം കേട്ടോ?

വി രസമായ ദാ മ്പത്യം നയിക്കുന്നവരുടെ ജീവിതത്തിലേക്ക് പോലും ഒരു കുഞ്ഞു എത്തുമ്പോൾ അടിമുടി മാറ്റം സംഭവിക്കാറുണ്ട്. എന്നാൽ പിഞ്ചുകുഞ്ഞിനെയും ഭാര്യയെയും വകവ രുത്തിയ ഒരു ക്രൂ ര നായ മനുഷ്യന്റെ കഥയാണ് ഇപ്പോൾ സോഷ്യൽ മീഡിയയെ സ ങ്കട പ്പെടുത്തുന്നത്.

മാറ് കാണിച്ചുള്ള ആര്യയുടെ സാരി ഉടുക്കലിനെ പ രി ഹസിച്ച് സീരിയൽ നടി അമൃത

അമേരിക്കയിലെ ഡാലിസിലെ ക്രോക്ക് വൻങിവെഗി എന്ന 40കാരൻ പിഞ്ചുകുഞ്ഞിനെയും ഭാര്യയെയും കൊലപ്പെടുത്തിയ കേ സി ൽ കോ ടതി വി ധി വന്നതോടെയാണ് ഈ കേ സ് വീണ്ടും മാധ്യമ ശ്രദ്ധ ആകർഷിച്ചത്.

2016 ലാണ് സംഭവം ഉണ്ടായത്. രാത്രി ഒമ്പതരയോടെ ക്രോക്ക് പോ ലീസി നെ വിളിച്ചു ഭാര്യയെയും മകനെയും വീട്ടിൽ അ തിക്ര മിച്ച് ക യറി ആരോ വ ധി ച്ചു എന്ന് അറിയിച്ചു. പോ ലീസെത്തി യപ്പോൾ ഭാര്യ ഷന്നയെ ക ഴുത്ത റത്ത നിലയിൽ കണ്ടു.

മലവെള്ളവും പ്രതീക്ഷിക്കാത്ത ചില മനുഷ്യരും ക വർന്നെടുത്ത ഇവരുടെ ജീവിതം ഇപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ്

തൊട്ടടുത്തുള്ള തൊട്ടിലിൽ മൂന്നുമാസം പ്രായമുള്ള പിഞ്ചു കുഞ്ഞിനെ സമാനമായും ക ഴുത്ത റുത്ത് കൊ ല്ല പ്പെട്ട നിലയിൽ പോ ലീ സ് കണ്ടെ ത്തി. വീട്ടിനകത്ത് ക ള വ് നടന്നത് പോലുള്ള പ്ര തീതി യായിരുന്നു.

പല ഷെൽഫുകളും തുറന്നും ചിലതിൽ നിന്നും സാധനങ്ങൾ പുറത്തേക്ക് വലിച്ച രീതിയിലും ആയിരുന്നു. ക ള വിന് ഇടയാക്കാം തന്റെ ഭാര്യയെയും കുഞ്ഞിനെയും അ ക്രമി കൾ കൊ ന്നതെ ന്നും ക്രോം പോ ലീസി നോട് പറഞ്ഞു.

താൻ ജോലിക്കു പോകുമ്പോൾ ഭാര്യ വീടിനകത്ത് ഉണ്ടായിരുന്നുവെന്നും. ആരോടൊ ഫോൺ ചെയ്തു കൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു എന്നുമാണ് ഇയാൾ പോ ലീസി നെ അറിയിച്ചത്. എന്നാൽ അ ന്വേഷ ണത്തിൽ പറഞ്ഞതെല്ലാം ക ളവാ ണെന്ന് പോ ലീ സ് കണ്ടെത്തി.

സംഭവം തിരുവനന്തപുരത്ത്… പോ ലീസ് ഉ ദ്യോഗസ്ഥനായ സജിന്റെയും ആതിരയുടെയും ഏക മകൾ, സംഭവിച്ചത്

ആ സമയത്ത് ഒരു കോളും ഭാര്യയുടെ ഫോണിലേക്ക് എത്തിയിരുന്നില്ല. മാത്രമല്ല ക ള വ് നടത്തിയ ആൾ എന്തിന് പിഞ്ചുകുഞ്ഞിനെ കൊ ലപ്പെ ടുത്തണം എന്ന ചോദ്യമാണ് പോ ലീ സ് പ്രധാനമായി ഉയർത്തിയത്.

ഇതോടെ കൂടുതൽ തെളിവുകൾ പോ ലീ സ് ശേഖരിച്ചു. പിന്നാലെയാണ് ക്രോകിനെ പോ ലീ സ് അ റ സ്റ്റ് ചെയ്തത്. എഴുപതിനായിരം ഡോളറിന്റെ ലൈഫ് ഇൻഷുറൻസ് ത ട്ടിയെ ടുക്കാൻ ആണ് ഇയാൾ കൊ ല പാതകം നടത്തിയതെന്ന് പോ ലീ സ് ക ണ്ടെത്തിയത്.

കൊ ലപാതക ത്തിന് ശേഷം ഒരു ആഴ്ച കഴിഞ്ഞാണ് പോ ലീ സ് ക സ്റ്റഡിയി ലെടുത്തത്. പ്ര തി ക്ക് വ ധശി ക്ഷ വേണമെണ് പ്രോ സിക്യൂ ട്ടർ ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നില്ല. എന്നാൽ പരോ ളി ന് അർ ഹതയി ല്ലാത്ത ജീ വപര്യ ന്തം ശി ക്ഷയാ ണ് പ്ര തി നടത്തിയത്.

മലയാള സിനിമക്ക് മറ്റൊരു നഷ്ടം കൂടി, പ്രിയ നടൻ വിടവാങ്ങി, ക ണ്ണീരോടെ താരങ്ങൾ

About Author

Hourly Mag

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *