നീലേശ്വരത്ത് പിഞ്ചുകുഞ്ഞിനെയും എടുത്ത് ഒരമ്മ ചെയ്തത് കണ്ടോ? ഞെ ട്ടൽ മാറാതെ നാട്ടുകാരും വീട്ടുകാർ

നീലേശ്വരത്ത് പിഞ്ചുകുഞ്ഞിനെയും എടുത്ത് ഒരമ്മ ചെയ്തത് കണ്ടോ? ഞെ ട്ടൽ മാറാതെ നാട്ടുകാരും വീട്ടുകാർ

നീലേശ്വരത്ത് പിഞ്ചുകുഞ്ഞിനെയും എടുത്ത് ഒരമ്മ ചെയ്തത് കണ്ടോ? ഞെ ട്ടൽ മാറാതെ നാട്ടുകാരും വീട്ടുകാർ കാസർഗോഡ് നീലേശ്വരത്താണ് ഏവരെയും ഞെ ട്ടി ച്ച സംഭവം ഉണ്ടായത്. മൂന്ന് മാസം പ്രായമുള്ള കുഞ്ഞുമായി യുവതി കിണറ്റിൽ ചാടി ആ ത്മഹ ത്യ ചെയ്തു എന്നാണ് ലഭിക്കുന്ന വിവരം. നീലേശ്വരം കടിഞ്ഞിമൂല സ്വദേശിനി രമ്യ, മുപ്പതു വയസ്സായിരുന്നു പ്രായം. മൂന്ന് മാസം പ്രായമുള്ള കുഞ്ഞുമാണ് കിണറ്റിൽ വീണ് മ രി ച്ച നിലയിൽ കണ്ടെത്തിയത്. ഉ രുൾപൊ ട്ടുന്നതിന്റെ ഇടയിൽ […]

Read More
 ഫോണിലൂടെ അവസാനമായി കേട്ടത് നി ലവി ളി മാത്രം, ഞെ ട്ട ലിൽ ബന്ധു സിയാന

ഫോണിലൂടെ അവസാനമായി കേട്ടത് നി ലവി ളി മാത്രം, ഞെ ട്ട ലിൽ ബന്ധു സിയാന

ഫോണിലൂടെ അവസാനമായി കേട്ടത് നി ലവി ളി മാത്രം, ഞെ ട്ട ലിൽ ബന്ധു സിയാന ഇത്ത ഭ യങ്ക ര മഴയാണ് കൂടി കൂടി വരുന്നു. വല്ലാതെ പേ ടി യാകുന്നു. ഞാനും കുട്ടികളും തനിച്ചേ ഉള്ളൂ. ബന്ധുവായ സിയാനയോടു സംസാരിക്കുക ആയിരുന്നു ഫൗസിയ. അച്ഛൻ പുഴയിൽ ത ള്ളിയിട്ടു കൊ ന്ന അൻവിത മോളുടെ ശ രീരം വീട്ടിൽ എത്തിച്ചപ്പോൾ പറഞ്ഞു മുഴിപ്പിക്കുവാൻ സാധിച്ചില്ല അതിനു മുൻപേ വലിയ ഒരു ഇ രമ്പ ലയോടെ […]

Read More
 ഉ രുൾപൊ ട്ടുന്നതിന്റെ ഇടയിൽ നിന്ന് ര ക്ഷപെ ടാൻ ശ്രമിച്ചെങ്കിലും അച്ഛൻ  കണ്മുൻപിൽ ഒഴു ക്കിൽ പെട്ട് പോയതിന്റെ ഞെ ട്ടലിൽ ആണ് 11 വയസ്സുകാരൻ മകൻ.

ഉ രുൾപൊ ട്ടുന്നതിന്റെ ഇടയിൽ നിന്ന് ര ക്ഷപെ ടാൻ ശ്രമിച്ചെങ്കിലും അച്ഛൻ  കണ്മുൻപിൽ ഒഴു ക്കിൽ പെട്ട് പോയതിന്റെ ഞെ ട്ടലിൽ ആണ് 11 വയസ്സുകാരൻ മകൻ.

ഉ രുൾപൊ ട്ടുന്നതിന്റെ ഇടയിൽ നിന്ന് ര ക്ഷപെ ടാൻ ശ്രമിച്ചെങ്കിലും അച്ഛൻ  കണ്മുൻപിൽ ഒഴു ക്കിൽ പെട്ട് പോയതിന്റെ ഞെ ട്ടലിൽ ആണ് 11 വയസ്സുകാരൻ മകൻ. കൊക്കയാർ ഉ രുൾപൊ ട്ടലിൽ കണ്മുന്നിൽ അച്ഛൻ ഷാജി ഒ ഴുകിപോകുന്നത് കണ്ട 11 വയസ്സുകാരൻ കാപ്പികമ്പിൽ പിടിച്ച് ഒ ഴുക്കിൽ നിന്നും ര ക്ഷപ്പെടു കയായിരുന്നു ജെബിൻ. അ ത്ഭുതകരമായി താൻ ര ക്ഷപ്പെട്ടു എങ്കിലും, കണ്മുന്നിൽ കണ്ട കാഴ്ചയുടെ ന ടുക്കത്തിൽ തന്നെയാണ് ജെബിൻ […]

Read More
 അച്ഛൻ പുഴയിൽ ത ള്ളിയിട്ടു കൊ ന്ന അൻവിത മോളുടെ ശ രീരം വീട്ടിൽ എത്തിച്ചപ്പോൾ

അച്ഛൻ പുഴയിൽ ത ള്ളിയിട്ടു കൊ ന്ന അൻവിത മോളുടെ ശ രീരം വീട്ടിൽ എത്തിച്ചപ്പോൾ

അച്ഛൻ പുഴയിൽ ത ള്ളിയിട്ടു കൊ ന്ന അൻവിത മോളുടെ ശ രീരം വീട്ടിൽ എത്തിച്ചപ്പോൾ നാടിനാകെ ഞെട്ടൽ ആവുകയാണ് അൻവിത മോളുടെ അപ്ര തീക്ഷിത മ ര ണം. അച്ഛൻ പുഴയിൽ ത ള്ളിയിട്ടു കൊ ന്ന മകളുടെ മൃ തദേ ഹം ഇന്നലെ വീട്ടിലെത്തിച്ചപ്പോൾ കണ്ടത് നെ ഞ്ചുപൊ ട്ടുന്ന കാഴ്ചയാണ്. ഈ കോളേജിൽ പഠിക്കാൻ തോന്നിയാൽ അതു തികച്ചും സ്വാഭാവികം മാത്രം എന്റെ തങ്കക്കുടത്തിനെ എന്തിനാണ് കൊ ന്നു ക ളഞ്ഞത് എന്തൊരു […]

Read More
 വൈശാഖ് നേടിയതെല്ലാം ബാക്കി; ബുള്ളറ്റ്, ജോലി, പ്രണയം, അനുജത്തിയുടെ വിവാഹം

വൈശാഖ് നേടിയതെല്ലാം ബാക്കി; ബുള്ളറ്റ്, ജോലി, പ്രണയം, അനുജത്തിയുടെ വിവാഹം

വൈശാഖ് നേടിയതെല്ലാം ബാക്കി; ബുള്ളറ്റ്, ജോലി, പ്രണയം, അനുജത്തിയുടെ വിവാഹം ഇന്ത്യക്കാരുടെ ജീ വൻ കാ ക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ദൈവതുല്യരായി നാം കാണേണ്ട വ്യക്തികളാണ് നമ്മുടെ പട്ടാളക്കാർ. അവർ നമ്മുടെ അതിർത്തി കാ ക്കുന്നതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് സമാധാനത്തോടെ ഉറങ്ങുന്നത്. അവിടെ അവർ ഉ റക്കമില്ലാതെ വെയിലത്തും മഞ്ഞിലും ഒരുപോലെ കിടന്ന് കഷ്ടപ്പെട്ട് ആണ് നമ്മുടെ രാജ്യത്തെ സം രക്ഷിക്കുന്നത്. Kerala Update – മുണ്ടക്കയത്ത് ര ക്ഷാപ്രവ ർത്തനത്തിനായി വ്യോമസേന പുറപ്പെട്ടു അത്തരത്തിൽ ഏറ്റുമുട്ടലിൽ കഴിഞ്ഞ […]

Read More
 ഈ കോളേജിൽ പഠിക്കാൻ തോന്നിയാൽ അതു തികച്ചും സ്വാഭാവികം മാത്രം

ഈ കോളേജിൽ പഠിക്കാൻ തോന്നിയാൽ അതു തികച്ചും സ്വാഭാവികം മാത്രം

ഈ കോളേജിൽ പഠിക്കാൻ തോന്നിയാൽ അതു തികച്ചും സ്വാഭാവികം മാത്രം ഇതാണ് പാലക്കാട് ധോണി എന്ന സ്ഥലത്തുള്ള ലീഡ് കോളേജ്… ഈ മനുഷ്യനാണ് ഇവിടത്തെ പ്രിൻസിപ്പാൾ… പേര് ഡോക്ടർ തോമസ് ജോർജ്. അല്ല തൊമ്മൻ തൊമ്മൻ ചേട്ടാ എന്നാണ് കുട്ടികൾ വിളിക്കുന്നത്. പേരിലെ വ്യത്യസ്തത പോലെ തന്നെ സ്വഭാവത്തിലും പ്രവർത്തിയും എല്ലാം വ്യത്യസ്തത പുലർത്തുന്ന ഒരു മനുഷ്യനാണ് ഇദ്ദേഹം. ക രയു ന്നതിനൊപ്പം ആ അ മ്മയുടെ വാക്കുകളിൽ നിറഞ്ഞു നിന്നത് – ഹൃ ദയഹാരിയായ കുറിപ്പുമായി […]

Read More
 Kerala Update – മുണ്ടക്കയത്ത് ര ക്ഷാപ്രവ ർത്തനത്തിനായി വ്യോമസേന പുറപ്പെട്ടു

Kerala Update – മുണ്ടക്കയത്ത് ര ക്ഷാപ്രവ ർത്തനത്തിനായി വ്യോമസേന പുറപ്പെട്ടു

Kerala Update – മുണ്ടക്കയത്ത് ര ക്ഷാപ്രവ ർത്തനത്തിനായി വ്യോമസേന പുറപ്പെട്ടു കേരളത്തിൽ മഴ കനത്തതോടെ ര ക്ഷാപ്രവ ർത്തനത്തിനായി വ്യോമസേ നയെത്തും. ഈരാറ്റുപേട്ട, മുണ്ടക്കയം എന്നിങ്ങനെ കനത്ത മഴയിൽ ഒറ്റപ്പെട്ട സ്ഥലങ്ങളിൽ ര ക്ഷാപ്ര വർത്തനം നടത്തുന്നതിനാണു വ്യോമസേ നയെത്തുക. സൂരജിന്റെ ശി ക്ഷ അറിഞ്ഞ് അമ്മ രേണുക പറഞ്ഞത്, പ്ര തികരണം വൈറൽ ആകുന്നു കോട്ടയം ജില്ലയിലെ കിഴക്കൻ മേഖല കനത്തമഴയിൽ പൂർണ്ണമായും വെള്ളത്തിലാണ് എന്നാണ് ലഭിക്കുന്ന സൂചനകൾ . കൂട്ടിക്കൽ പ്ലാപ്പള്ളിയിലുണ്ടായ ശക്തമായ […]

Read More
 ക രയു ന്നതിനൊപ്പം ആ അ മ്മയുടെ വാക്കുകളിൽ നിറഞ്ഞു നിന്നത് – ഹൃ ദയഹാരിയായ കുറിപ്പുമായി മോഹൻലാൽ

ക രയു ന്നതിനൊപ്പം ആ അ മ്മയുടെ വാക്കുകളിൽ നിറഞ്ഞു നിന്നത് – ഹൃ ദയഹാരിയായ കുറിപ്പുമായി മോഹൻലാൽ

ക രയു ന്നതിനൊപ്പം ആ അ മ്മയുടെ വാക്കുകളിൽ നിറഞ്ഞു നിന്നത് – ഹൃ ദയഹാരിയായ കുറിപ്പുമായി മോഹൻലാൽ ജമ്മു കാശ്മീരിൽ തീ വ്രവാ ദികളു മായി നടന്ന ഏ റ്റുമു ട്ടലിനിടെ വീ രമൃ ത്യു വ രിച്ച ധീ ര ജ വാ ൻ വൈശാഖിനെ ഓർമ്മിച്ച് മോഹൻലാൽ (Mohanlal). അച്ഛൻ അമ്മയോട് കാട്ടിയ ക്രൂ ര തകൾ ഒന്നുമറിയാതെ മുറ്റത്ത് ഓടിക്കളിച്ച് ഉത്രയുടെ മകൻ വൈശാഖിന്റെ അമ്മയുമായി ഇന്ന് രാവിലെ കുറച്ചു നേരം […]

Read More
 സൂരജിന്റെ ശി ക്ഷ അറിഞ്ഞ് അമ്മ രേണുക പറഞ്ഞത്, പ്ര തികരണം വൈറൽ ആകുന്നു

സൂരജിന്റെ ശി ക്ഷ അറിഞ്ഞ് അമ്മ രേണുക പറഞ്ഞത്, പ്ര തികരണം വൈറൽ ആകുന്നു

സൂരജിന്റെ ശി ക്ഷ അറിഞ്ഞ് അമ്മ രേണുക പറഞ്ഞത്, പ്ര തികരണം വൈറൽ ആകുന്നു കേരളം കാത്തിരുന്ന വി ധി ആയിരുന്നു കഴിഞ്ഞ ദിവസം പുറത്ത് വന്നത്. ഭാര്യയായിരുന്ന ഉത്രയെ അ തിക്രൂ രമാ യി കൊ ലപ്പെ ടുത്തിയ സൂരജിന് ഇ രട്ടജീ വപര്യ ന്തം ആണ് കോ ട തി വി ധിച്ചത്. കോട്ടയത്ത് നടന്ന സംഭവം, ശുചിമുറിയുടെ വാതിൽ എന്ന് കരുതി ട്രെയിനിന്റെ വാതിൽ തുറന്നു എന്ന് വാർത്ത എന്നാൽ വ ധശി […]

Read More
 അച്ഛൻ അമ്മയോട് കാട്ടിയ ക്രൂ ര തകൾ ഒന്നുമറിയാതെ മുറ്റത്ത് ഓടിക്കളിച്ച് ഉത്രയുടെ മകൻ

അച്ഛൻ അമ്മയോട് കാട്ടിയ ക്രൂ ര തകൾ ഒന്നുമറിയാതെ മുറ്റത്ത് ഓടിക്കളിച്ച് ഉത്രയുടെ മകൻ

അച്ഛൻ അമ്മയോട് കാട്ടിയ ക്രൂ ര തകൾ ഒന്നുമറിയാതെ മുറ്റത്ത് ഓടിക്കളിച്ച് ഉത്രയുടെ മകൻ ഉത്ര വധക്കേസ് പ്ര തി സൂരജിന് ഇ രട്ടജീ വപ ര്യന്തം എന്ന് കോ ട തി ശി ക്ഷി ച്ചത് കഴിഞ്ഞ ദിവസം പുറത്തുവന്ന വി ധി ഉത്രയുടെ മാതാപിതാക്കൾക്ക് അത്ര തൃപ്തികരമല്ല. കൊല്ലം ആറാം അ ഡീഷ ണൽ സെ ക്ഷ ൻ കോ ട തി യാണ് സൂരജിന് ഇ രട്ട ജീ വപര്യ ന്തം ശി […]

Read More