പിണങ്ങി വീട്ടിൽ പോയ ഭാര്യക്ക് കേക്ക് വാങ്ങി വീട്ടിൽ എത്തിയപ്പോൾ സംഭവിച്ചത് കണ്ടോ? ഒടുവിൽ

പുതുവത്സര ദിനത്തിൽ നൽകിയ കേക്ക് ഭാര്യ മുഖത്ത് എറിഞ്ഞതിൽ പ്ര തികാരമായി ഭാര്യാമാതാവിനെ ത ലക്കടിച്ചു ഗു രുതരമായി പ രിക്കേൽപ്പിച്ച കേ സിൽ യുവാവ് അ റസ്റ്റിൽ.

ഈശ്വരാ… ഇത് കണ്ടോ? വീണ്ടും…. ന ടുക്കത്തിൽ നാട്ടുകാർ

കോഴിക്കോട് വളയം കല്ലുനിര സ്വദേശി ചുണ്ടേമ്മൽ ലിജിൻ എന്ന ഇരുപത്തി അഞ്ചുകാരനാണ് അ റസ്റ്റിലായത്. പ രുക്കേറ്റ വളർപ്പാംകണ്ടി പുഴക്കൽ സ്വദേശിനി മഹിജ നാല്പത്തി എട്ടുകാരി കോഴിക്കോട് മെഡിക്കൽ കോളജ് ആശുപത്രിയിൽ ചികിത്സയിലാണ്.

ഇ കഴിഞ്ഞ ശനിയാഴ്ച ഉച്ചയ്ക്കായിരുന്നു സംഭവം നടന്നത്. കു ടുംബകലഹമാണ് ആ ക്രമണത്തിന് കാരണമായതെന്ന് പൊ ലീസ് പറഞ്ഞു.

ബസിൽ കണ്ടക്ടറുടെ ലീ ലാവിലാസങ്ങൾ… ഒടുവിൽ സംഭവിച്ചത് കണ്ടോ?

പി ണങ്ങിപ്പോയ ഭാര്യയ്ക്ക് പുതുവത്സരത്തോടനുബന്ധിച്ച് ലിജിൻ കേക്ക് വാങ്ങി നൽകിയിരുന്നു. എന്നാൽ, ഭാര്യ കേക്കെടുത്ത് ലിജിന്റെ മു ഖത്തെറിഞ്ഞു.

ഇതിന്റെ പ്ര തികാരം തീർക്കാൻ ചെന്നപ്പോഴാണ് സംഭവമുണ്ടായത്. വളയം പൊ ലീസ് അ റസ്റ്റ് ചെയ്ത പ്ര തിയെ കോ ടതിയിൽ ഹാ ജരാക്കും.

പത്തനംതിട്ടയിൽ ഞെ ട്ടിക്കുന്ന സംഭവം, റോഡിൽ വാഹനം പാർക്ക് ചെയ്തത് എത്തിയ നാട്ടുകാർ കണ്ട കാഴ്ച

About Author

Hourly Mag

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *