18 കഴിഞ്ഞവർക്ക് മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ അറിയിപ്പ് 50 കഴിഞ്ഞവർക്ക് 2000 രൂപ. പുതിയ ലോക് ഡൗൺ നി യന്ത്രണങ്ങൾ

18 കഴിഞ്ഞവർക്ക് മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ അറിയിപ്പ് 50 കഴിഞ്ഞവർക്ക് 2000 രൂപ. പുതിയ ലോക് ഡൗൺ നി യന്ത്രണങ്ങൾ

18 കഴിഞ്ഞവർക്ക് മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ അറിയിപ്പ് 50 കഴിഞ്ഞവർക്ക് 2000 രൂപ. പുതിയ ലോക് ഡൗൺ നി യന്ത്രണങ്ങൾ സംസ്ഥാനത്ത് നിലവിലുള്ള നി യന്ത്രണങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ ഇളവുകൾ ഒന്നും പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടില്ല എന്ന ചില നിയന്ത്രണങ്ങൾ അധികമായി ചേരുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. വരാന്ത്യ ലോക്ക് ഡൗണും നൈ റ്റ് ക ർഫ്യുവും പി ൻവലിച്ചിട്ടില്ല. സംസ്ഥാനത്ത് ഇന്ന് ട്രിപ്പ്ൾ ലോക് ഡൗണ് സമാനമായിട്ടുള്ള നി യന്ത്രണങ്ങളാണ് ഏർപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്. അമ്മയെ അയൽക്കാരനായ കാ മു കൻ ഇല്ലാതാക്കിയത് കണ്ടുപിടിച്ചത് മകൻ, എങ്ങനെ എന്ന് […]

Read More
 സമ്മാൻ നിധി 6000ത്തിൽ നിന്ന് 12000 ത്തിലേക്കോ? കേന്ദ്ര സർക്കാർ ആനുകൂല്യങ്ങൾ ലഭിക്കാൻ പുതിയ സംവിധാനം

സമ്മാൻ നിധി 6000ത്തിൽ നിന്ന് 12000 ത്തിലേക്കോ? കേന്ദ്ര സർക്കാർ ആനുകൂല്യങ്ങൾ ലഭിക്കാൻ പുതിയ സംവിധാനം

സമ്മാൻ നിധി 6000ത്തിൽ നിന്ന് 12000 ത്തിലേക്കോ? കേന്ദ്ര സർക്കാർ ആനുകൂല്യങ്ങൾ ലഭിക്കാൻ പുതിയ സംവിധാനം നമുക്കറിയാം കേന്ദ്ര സർക്കാരിന്റെ പല ക്ഷേമപദ്ധതികളും ഇന്ന് നിലവിലുണ്ട്. പല പദ്ധതികളും കേരളത്തിൽ പ്രചാരം നേടിയിട്ടില്ല എന്നതുകൊണ്ട് പല ആളുകൾക്കും ഇത്തരത്തിലുള്ള പദ്ധതികളെക്കുറിച്ച് അറിയില്ല. വഴിയോര കച്ചവടക്കാർ മുതൽ ഇൻകം ടാക്സ് അടക്കാത്ത സർക്കാർ ജീവനക്കാർ അല്ലാത്ത എല്ലാ തൊഴിലാളികൾക്കും തന്നെ ആനുകൂല്യങ്ങൾ ലഭിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയുള്ള ഒരു സംവിധാനമാണ് ഇപ്പോൾ ആരംഭിച്ചിരിക്കുന്നത്. പത്തനംതിട്ടക്കാരൻ ആകാശ് പഞ്ചരത്‌നങ്ങളിലെ ഉത്രജയെ കണ്ടെത്തിയ കഥ […]

Read More
 ക്ഷേ മ പെൻഷൻ സെപ്റ്റംബറിൽ സന്തോഷ വാർത്ത. LPG സിലണ്ടറിൽ 2 മാറ്റങ്ങൾ.നവംമ്പർ മുതൽ ഇനി റേഷൻ കാർഡ് വേണ്ട

ക്ഷേ മ പെൻഷൻ സെപ്റ്റംബറിൽ സന്തോഷ വാർത്ത. LPG സിലണ്ടറിൽ 2 മാറ്റങ്ങൾ.നവംമ്പർ മുതൽ ഇനി റേഷൻ കാർഡ് വേണ്ട

ക്ഷേ മ പെൻഷൻ സെപ്റ്റംബറിൽ സന്തോഷ വാർത്ത. LPG സിലണ്ടറിൽ 2 മാറ്റങ്ങൾ.നവംമ്പർ മുതൽ ഇനി റേഷൻ കാർഡ് വേണ്ട ഇനി വാഹനവുമായി പുറത്തിറങ്ങുമ്പോൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം. അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ പോക്കറ്റ് കാലിയാകും അത് തീർച്ചയാണ്. ഗതാഗത നി യമ ലം ഘ നങ്ങളുടെ പി ഴ ഇപ്പോൾ കുത്തനെ ഉയർന്നിരിക്കുകയാണ്. അത് മാത്രമല്ല കേന്ദ്ര മോട്ടോർ വാഹന നി യമ ഭേ ദഗതിയും നവംബർ ഒന്നാം തീയതി മുതൽ നിലവിൽ വന്നിരിക്കുകയാണ്. മമ്മൂട്ടിയെ കു റ്റപ്പെടുത്തുന്ന […]

Read More
 അക്കൗണ്ട് ഉള്ളവർക്ക് 5000 , 5 ജില്ലകൾ . എല്ലാ റേഷൻകാർഡും മാറുന്നു മന്ത്രിയുടെ അറിയിപ്പ്

അക്കൗണ്ട് ഉള്ളവർക്ക് 5000 , 5 ജില്ലകൾ . എല്ലാ റേഷൻകാർഡും മാറുന്നു മന്ത്രിയുടെ അറിയിപ്പ്

അക്കൗണ്ട് ഉള്ളവർക്ക് 5000 , 5 ജില്ലകൾ . എല്ലാ റേഷൻകാർഡും മാറുന്നു മന്ത്രിയുടെ അറിയിപ്പ് കേരളപ്പിറവി ദിനമായ നവംബർ 1മുതൽ സംസ്ഥാനത്തുള്ള എല്ലാ റേഷൻ കാർഡുകളും സ്മാർട്ട് കാർഡ് രൂപത്തിലാക്കി വിതരണം ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടി ഭക്ഷ്യവകുപ്പ് ഇപ്പോൾ നടപടി ആരംഭിച്ചിരിക്കുകയാണ്. നിലവിൽ എല്ലാ ഗുണഭോക്താക്കൾക്കും അനുവദിച്ചിട്ടുള്ള റേഷൻ കാർഡിൽ പേര്, വയസ്സ്, ലിംഗം, വരുമാനം, വിലാസം എന്നിവയിൽ എന്തെങ്കിലും തെറ്റ് സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവയും മ ര ണപ്പെട്ടവരെ കുറവ് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയുള്ള അപേക്ഷ താലൂക്ക് സപ്ലൈ […]

Read More
 15 വയസുകാരിക്ക് മൊബൈലും വാങ്ങി നേരിട്ട് വീട്ടിലെത്തി സുരേഷ് ഗോപി

15 വയസുകാരിക്ക് മൊബൈലും വാങ്ങി നേരിട്ട് വീട്ടിലെത്തി സുരേഷ് ഗോപി

15 വയസുകാരിക്ക് മൊബൈലും വാങ്ങി നേരിട്ട് വീട്ടിലെത്തി സുരേഷ് ഗോപി അരുന്ധതിക്കും വീട്ടുകാർക്കും ഇപ്പോഴും വിശ്വസിക്കുവാൻ കഴിയുന്നില്ല. സുരേഷ് ഗോപി തന്നെയോ വീട്ടിൽ വന്നത്. ഓൺലൈൻ പഠനത്തിന് സ്വന്തമായി മൊബൈൽ ഫോൺ ഇല്ലാത്ത സങ്കടം പറയാനാണ് സുരേഷ് ഗോപി എം പിയുടെ മൊബൈലിൽ അരുന്ധതി വിളിക്കുന്നത്. വീണ്ടും ലോ ക്ക്ഡൗൺ 346 വാർഡുകൾ അടച്ചു ജില്ലകളും അടക്കുന്നു.ആരോഗ്യമന്ത്രിയുടെ 10 നിർദ്ദേശങ്ങൾ ഉടൻ ചെയണം ഫോൺ എടുത്ത അദ്ദേഹത്തിന്റെ പി എ വിവരങ്ങൾ അന്വേഷിച്ചു. പിന്നീട് വിളിക്കാം എന്ന് […]

Read More
 ഷെഫ് നൗഷാദിനെ അവസാനമായി കണ്ട് ഏകമകൾ ചെയ്തത്..; ക ണ്ണീർ കാഴ്ചകളിൽ വി തുമ്പി ബന്ധുക്കൾ

ഷെഫ് നൗഷാദിനെ അവസാനമായി കണ്ട് ഏകമകൾ ചെയ്തത്..; ക ണ്ണീർ കാഴ്ചകളിൽ വി തുമ്പി ബന്ധുക്കൾ

ഷെഫ് നൗഷാദിനെ അവസാനമായി കണ്ട് ഏകമകൾ ചെയ്തത്..; ക ണ്ണീർ കാഴ്ചകളിൽ വി തുമ്പി ബന്ധുക്കൾ ഇന്നാണ് വെന്റിലേറ്ററിൽ ആയിരുന്ന പാചക വിദഗ്ധനും ഷെഫും സിനിമ നിറമാതാവുമായ നൗഷാദ് അ ന്തരി ച്ചത്. അൻപതിനാല് വയസ്സായിരുന്നു. ഉമ്മയെയും വാപ്പയെയും നഷ്ടമായി നഷ്വമോൾ! നൗഷാദിന്റെ മ ര ണത്തിൽ വി തു മ്പി സിനിമാ ലോകം ത ളർന്ന് ഏകമകൾ നൗഷാദിന്റെ വി യോഗ ത്തിൽ തേ ങ്ങുക യാണ് സുഹൃത്തുക്കളും സിനിമ ലോകവും. ഭാര്യാ ഷീബ മ […]

Read More
 ചേട്ടന്റെ പെണ്ണുകാണൽ ചടങ്ങിന് കുടുംബത്തോടൊപ്പം പോയപ്പോൾ സംഭവിച്ചത്, നടുക്കം മാറാതെ ഒരു കുടുംബം

ചേട്ടന്റെ പെണ്ണുകാണൽ ചടങ്ങിന് കുടുംബത്തോടൊപ്പം പോയപ്പോൾ സംഭവിച്ചത്, നടുക്കം മാറാതെ ഒരു കുടുംബം

ചേട്ടന്റെ പെണ്ണുകാണൽ ചടങ്ങിന് കുടുംബത്തോടൊപ്പം പോയപ്പോൾ സംഭവിച്ചത്, നടുക്കം മാറാതെ ഒരു കുടുംബം സഹോദരന്റെ പെണ്ണുകാണൽ ചടങ്ങിന് തിരുവനന്തപുരത്തു നിന്ന് കൊല്ലത്തേക്ക് പോകുകയായിരുന്ന കുടുംബം സഞ്ചരിച്ചിരുന്ന കാറിൽ നിയന്ത്രണം വീട്ടു പോ ലീസ് ജീപ്പിടിച്ചു കയറി നി യമ വിദ്യാർത്ഥിക്ക് ദാ രുണാ ന്ത്യം. മതത്തിന്റെ അതിർവരമ്പുകൾ തകർത്ത് സീരിയൽ താരങ്ങളായ ചന്ദ്രയും ടോഷും ഒന്നാകുന്ന കഥ കൊല്ലം ആശ്രാമം ലക്ഷ്മണ നഗർ 88 ജമീലാ മൻസിലിൽ സജീദ്-രാജി ദമ്പതിമാരുടെ മകൾ അനൈനയാണ് മ രി ച്ചത്. […]

Read More
 പത്തനംതിട്ട കൈപ്പട്ടൂരിൽ യുവതിക്ക് സംഭവിച്ചത്, ഡോക്ടർമാർ പറഞ്ഞത് കേട്ടോ

പത്തനംതിട്ട കൈപ്പട്ടൂരിൽ യുവതിക്ക് സംഭവിച്ചത്, ഡോക്ടർമാർ പറഞ്ഞത് കേട്ടോ

പത്തനംതിട്ട കൈപ്പട്ടൂരിൽ യുവതിക്ക് സംഭവിച്ചത്, ഡോക്ടർമാർ പറഞ്ഞത് കേട്ടോ കൊ വി ഡ് വാ ക്‌ സിൻ എടുത്തതിന് പിന്നാലെയുണ്ടായ ഛ ർദ്ദിലിനെ തുടർന്ന് യുവതി മ രി ച്ചതായി ബന്ധുക്കളുടെ പ രാ തി. കൈപ്പട്ടൂർ തെക്കിനിയത് രഞ്ജിത് രാജന്റെ ഭാര്യ ആര്യ സതീശനാണ് മ രി ച്ച ത്. ഇരുപത്തി എട്ടു വയസ്സായിരുന്നു. ലക്ഷ്മി നായരുടെ മകൾക്ക് ഒറ്റ പ്രസവത്തിൽ മൂന്നു കുട്ടികൾ തിങ്കളാഴ്‌ച വൈകിട്ട് പന്തളത്തെ സ്വകാര്യ ആശുപത്രിയിലായിരുന്നു മ ര ണം. […]

Read More
 അനിയത്തിയുടെ പിറന്നാളിന് കേക്കും വാങ്ങി തരാമോ എന്ന് പോ ലീ സ് സ്റ്റേ ഷനിലേക്ക് 10 വയസുകാരിയുടെ ഫോൺ കാൾ

അനിയത്തിയുടെ പിറന്നാളിന് കേക്കും വാങ്ങി തരാമോ എന്ന് പോ ലീ സ് സ്റ്റേ ഷനിലേക്ക് 10 വയസുകാരിയുടെ ഫോൺ കാൾ

അനിയത്തിയുടെ പിറന്നാളിന് കേക്കും വാങ്ങി തരാമോ എന്ന് പോ ലീ സ് സ്റ്റേ ഷനിലേക്ക് 10 വയസുകാരിയുടെ ഫോൺ കാൾ കോവൽ പള്ളിയിലുള്ള പത്തുവയസ്സുകാരിയുടെ വീട്ടിലേക്കു പോ ലീ സ് സം ഘം എത്തിയപ്പോൾ അ മ്പരന്നു പോയത് വീട്ടുകാരും പരിസര വാസികളുമാണ്. ദിലീപിന്റെയും കുടുംബത്തിന്റെയും ഓണാഘോഷം സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ വൈറലാകുന്നു പോ ലീ സ് എന്ത് കാര്യമാണ് ഇവിടെ ഇന്ന് ചിന്തിക്കുമ്പോൾ ആണ് ജീപ്പിൽ നിന്നു നിറയെ സാധനങ്ങൾ തലചുമടുമായി പോ ലീസ്ക്കാ ർ കടന്നു […]

Read More
 പെൺകുഞ്ഞിന് ജന്മം നൽകി; ഭർത്താവ് ചെയ്തത് കണ്ടോ?

പെൺകുഞ്ഞിന് ജന്മം നൽകി; ഭർത്താവ് ചെയ്തത് കണ്ടോ?

പെൺകുഞ്ഞിന് ജന്മം നൽകി; ഭർത്താവ് ചെയ്തത് കണ്ടോ? മൂന്നാമതും പെൺകുഞ്ഞിന് ജന്മം നൽകിയ ഭാര്യയുടെ ദേ ഹത്തു തി ളച്ച വെള്ളം ഒഴിച്ച് ഭർത്താവ്. ഓഗസ്റ്റ് പതിമൂന്നിന് ഉത്തരപ്രദേശിലെ ഷാജഹാൻ പൂരിലാണ് മ നസാ ക്ഷിയെ വേ ദനിപ്പി ക്കുന്ന ഈ സംഭവം നടന്നത്. പ്രശസ്ത മലയാളം നടി ചിത്ര വിട പറഞ്ഞു.. തിരുവോണം ഉണ്ണാൻ കാത്തുനിൽക്കാതെ മടക്കം സത്യപാൽ എന്ന യുവാവാണ് ഭാര്യ സഞ്ജുവിന്റെ ദേ ഹത്ത് തി ളച്ച വെള്ളം ഒഴിച്ചത്. ഭാര്യ ആൺകുഞ്ഞിന് […]

Read More