ഒറ്റയ്ക്ക് ജീവിച്ച് മടുത്ത്.. പെണ്ണുകെട്ടിയെ പറ്റൂ.. ഉടനെ വേണം.. ഞെട്ടിച്ച് കുഞ്ഞാവയുടെ വീഡിയോ

ഒരു കുഞ്ഞുമോന്റെ ക ര ച്ചിലാണ് ഇപ്പോൾ സോഷ്യൽ മീഡിയ ഏറ്റെടുത്തിരിക്കുന്നത്. കുഞ്ഞുങ്ങൾ ക രയു മ്പോൾ ഏതു ഹൃദയവും ഒന്ന് പിടയുമെങ്കിലും പിഞ്ചു മോന്റെ ക ര ച്ചിലിന്റെ കാരണം ഒന്ന് കേട്ടാൽ ആരുമൊന്നു ചിരിച്ചു പോകും.

ചിരിക്കുവോന്നും വേണ്ട നിങ്ങള്, ഇതൊക്കെ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ സ്കൂൾ അല്ല അങ്കണവാടി വരെ തുറന്നുപോകും

കാരണം എന്താ എന്നല്ലേ? പെണ്ണ് കെട്ടണം ഉമ്മ എന്ന ആവശ്യവുമായിട്ടാണ് കുഞ്ഞു ക ര യുന്നത്. കെട്ടാൻ പെണ്ണിനെ വരെ നോക്കി വെച്ചിട്ടാണ് മോന്റെ കരച്ചിൽ എന്നാണ് രസകരം.

സംഭവിച്ചതറിഞ്ഞ് ഞെ ട്ട ൽ മാറാതെ നാട്ടുകാരും ബന്ധുക്കളും, ശബ്ദം കേട്ട് ഓടി എത്തിയ നാട്ടുകാർ കണ്ട കാഴ്ച

ഉമ്മയുമായി നടക്കുന്ന സംഭാഷണത്തിന്റെ വീഡിയോ ആണ് സോഷ്യൽ മീഡിയ ഏറ്റെടുക്കുന്നത്.

ബാലയുടെ പുറകെ നൂ ലാമാ ലകളായി മു ട്ടൻ പ ണി വരുന്നു

About Author

Nijo Jose

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *