ഇവർ ചെയ്തത് എന്തെന്ന് കണ്ടോ? സം ശ യം തോന്നി പ രിശോധിച്ച നാട്ടുകാർ ഞെ ട്ടി

ക്ഷേത്രത്തിനുള്ളിൽ സ്ത്രീകളുടെ മാല മോ ഷ്ടിച്ച നാലു നാടോടി സ്ത്രീകൾ അ റ സ്റ്റി ൽ. കഴിഞ്ഞ രാത്രി ഒൻപത് മണിയോടെ പുറക്കാട് പുന്തല ഭഗവതിക്ഷേത്രത്തിന്റെ നാലമ്പലത്തിനുള്ളിലായിരുന്നു സംഭവം.

കുടുംബ വിളക്കിലെ അച്ഛമ്മയുടെ പ്രണയ കഥ

സംഭവത്തിൽ തമിഴ്നാട് മധുര ജില്ലയിൽ തിരുമംഗലം സ്വദേശികളായ സാദന ഇരുപത്തിനാലു വയസ്സ് , കുട്ടമ്മ മുപ്പതു വയസ്സ് , പ്രിയ നാൽപ്പതു വയസ്സ് , മധു മുപ്പത്തിഏഴു വയസ്സ് എന്നിവരെയാണ് ഇ സംഭവത്തിൽ പിടികൂടിയത്

മാല മോ ഷ്ടി ക്കുന്നതിനിടെ മറ്റുള്ളവരുടെ ശ്രദ്ധ തിരിക്കുന്നതിനായി ഇവർ ബ ഹള മുണ്ടാക്കിയിരുന്നു.

രാത്രി മ രി ച്ച ആളുടെ മൃ തദേ ഹം വാങ്ങാൻ പിറ്റേന്ന് മോ ർച്ചറിയിലെത്തിയ ബന്ധുക്കളെ ന ടു ക്കിയ കാഴ്ച..

തുടന്ന് നഷ്ടപ്പെ ട്ടവർ ഒ ച്ചവെ ച്ചതോടെ സ്ഥലത്ത് ഉണ്ടായിരുന്നവർ ഇവരെ പ രിശോ ധിക്കുകയും ഇവരിൽ നിന്നും നിരവധി സ്വർണമാലകൾ കണ്ടെടുക്കുകയുമായിരുന്നു.

സംഭവത്തിൽ അമ്പലപ്പുഴ ഇ ൻസ്‌പെ ക്ടർ എസ്. ദ്വിജേഷിന്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള പോ ലീ സ് സം ഘം പ്ര തി കളെ അ റ സ്റ്റ് ചെയ്തു.

നേഴ്സിങ് പഠിച്ച ഹരി ജോലി ചെയ്തത് വിവിധ വാഹന ഷോറൂമുകളിൽ, നല്ല ജോലി, ജീവിതം… എന്നിട്ടും

കേരളത്തിലെ വിവിധ പൊ ലീ സ് സ്റ്റേഷ നു കളിൽ സമാനമായ കു റ്റകൃ ത്യ ങ്ങളിലെ പ്ര തിക ളാണ് ഈ നാ ടോടി സ്ത്രീ കളെന്ന് പോ ലീ സ് പ റയുന്നു. പ്ര തിക ളെ കോ ട തി യിൽ ഹാ ജരാ ക്കിയ ശേഷം റി മാ ൻഡ് ചെയ്തു.

സീരിയൽ നടി ലക്ഷ്മിപ്രിയയുടെ കുടുംബത്തെ ത ക ർത്ത മ ര ണ വാർത്ത

About Author

Hourly Mag

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *