അവസാന നിമിഷവും ആ ചിറകുകൾ വിടർത്തി മക്കളെ സം ര ക്ഷിക്കുന്ന അമ്മ വീഡിയോ കണ്ണ് നി റ യ്ക്കും

അമ്മയാണ് നമ്മുടെ ജീവിതം. അമ്മയാണ് നമ്മുടെ സ്വർഗം. അമ്മയില്ലാതെ ജീവിതം ന ര കതു ല്യമാണ്. സ്വന്ത പ്രാ ണൻ നൽകിയും നമ്മുടെ ജീ വൻ ര ക്ഷി ക്കുവാൻ തയ്യാറാകുന്നുവെങ്കിൽ അത് നമ്മുടെ അമ്മമ്മാരായിരിക്കും.

17 കാരിക്ക് സംഭവിച്ചത് കണ്ടോ? ഞെ ട്ടി ക്കുന്ന സംഭവം തിരുവനന്തപുരത്ത്

അത്തരത്തിൽ കണ്ണ് നി റ ക്കുന്ന ഒരു വീഡിയോ ആണ് സമൂഹ മാധ്യമത്തിൽ വൈറൽ ആയി മാറി കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്.

മ ര ണവേ ദ നയിലും തന്റെ കുഞ്ഞിനെ ചിറകിനടിയിൽ പൊതിഞ്ഞു പിടിച്ചിരിക്കുന്ന അമ്മ പക്ഷിയുടെ ഒരു വീഡിയോ ആണ് ഇപ്പോൾ ഏവരുടെയും കണ്ണ് നി റ ക്കുന്നത്.

ആ പരിപാടിയിൽ പങ്കെടുക്കുന്നില്ല എന്നു പറഞ്ഞിട്ടും നിർബന്ധിച്ചു ഒടുവിൽ അ പ മാനിച്ചു

മ ര ണ ത്തിന്റെ അവസാന നിമിഷങ്ങളിലും തന്റെ കുഞ്ഞിനെ സു ര ക്ഷിതമായി ചിറകിനടിയിൽ വെക്കുന്ന ആ അമ്മനസ്സു തന്നെ അല്ലെ – ദൈവ മനസിന് തുല്യമായിട്ടുള്ളത്.

അമ്മയെ സ്നേഹിക്കുന്നവരുടെ മനസ് ഒരു നിമിഷമെങ്കിലും നി റ ഞ്ഞിട്ടുണ്ടാകും ഈ വീഡിയോ കാണുമ്പോൾ.

തെ ളിവെ ടുപ്പിനായി അഭിഷേകിനെ കോളേജിൽ എത്തിച്ചപ്പോൾ നടന്ന നാടകീയ രംഗങ്ങൾ

About Author

Nijo Jose

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *